عضلات سینه به سبک رونی کلمن

عضلات سینه به سبک رونی کلمن هشت سال فاتح مستر المپیا بودن و تعیین استانداردهای جدید در دنیای پرورش اندام،…

بهترین برنامه تمرینی بدنسازی

بهترین برنامه تمرینی بدنسازی آیا شما نیز بدن سازی هستید که بعد از تمرینات فراوان و استفاده از انواع روش‌ها…

تمرین هدفمند روی عضلات سینه

تمرین هدفمند روی عضلات سینه

تمرین هدفمند روی عضلات سینه اجازه ندهید تجمع چربی اطراف زیر سینه باعث شود به غلط تصور کنید توسعه خوبی…

حجیم سازی سینه

حجیم سازی سینه      ساختن سینه‌های حجیم و قدرتمند میتواند کار بسیار سختی باشد اگر تمرکز شما روی انجام…