روش درست الگوبرداری در ورزش بدنسازی

روش درست الگوبرداری در ورزش بدنسازی سه رشته پرورش اندام،بدنسازی و تناسب اندام تفاوت های بسیاری با همدیگر دارند اما…

چرا بدنسازی؟

چرا بدنسازی؟ بدنسازی تنها یک فعالیت ورزشی نیست! بدنسازی ورزشی است که شما را قادر می سازد، به اندامی متناسب…

تمرینات گردن مظلوم اما پیچیده

تمرینات گردن مظلوم اما پیچیده شما در کمتر برنامه بدنسازی نشانی از تمرین دهی عضلات گردن می بینید این عضلات…

عضله سازی با وزنه های سبک تر

عضله سازی با وزنه های سبک تر ترکیب کردن تمرینات با تکرارهای بالا و تعداد دفعات کم، باعث افزایش رشد…