عضلات سینه به سبک رونی کلمن

عضلات سینه به سبک رونی کلمن هشت سال فاتح مستر المپیا بودن و تعیین استانداردهای جدید در دنیای پرورش اندام،…

یک تمرین کامل برای عضله سینه

یک تمرین کامل برای عضله سینه هیچ تمرینی به اندازه تمرین سینه بین آقایون محبوب نیست. شاید بتوان بی اغراق…

تمرینات خانگی بدنسازی

تمرینات خانگی بدنسازی بسیاری از مردم بدلیل مشغله های فراوان زمانی برای رفتن به سالن های بدنسازی و انجام تمرینات…

تمرین هدفمند روی عضلات سینه

تمرین هدفمند روی عضلات سینه

تمرین هدفمند روی عضلات سینه اجازه ندهید تجمع چربی اطراف زیر سینه باعث شود به غلط تصور کنید توسعه خوبی…