قوانین دنیس ولف برای حجم

قوانین دنیس ولف برای حجم

قوانین دنیس ولف برای حجم قانون یک: بازه حرکات دنیس میداند که تعداد بازه حرکات در هر ست نباید برای…

۱۵ خرافه در بدنسازی

۱۵ خرافه در بدنسازی

۱۵ خرافه در بدنسازی همه بدنسازان تازه کار و نیز بدنسازان پیشرفته به خوبی می دانند که این ورزش با…

حمله ضربتی در چهار هفته

حمله ضربتی در چهار هفته

حمله ضربتی در چهار هفته هجوم تمام عیار به سمت چربی ها در عملیات چهار هفته ای

تمرین با چهار قهرمان مسترالمپیا

تمرین با چهار قهرمان مسترالمپیا

تمرین با چهار قهرمان مسترالمپیا مثل یک اسطوره تمرین کنید چهارتن از موفق ترین قهرمانان مسترالمپیا به شما نشان می…

ددلیفت، سلطان حرکات با وزنه

ددلیفت، سلطان حرکات با وزنه

ددلیفت، سلطان حرکات با وزنه ددلیفت همچنان بهترین حرکت برای ساختن قدرت و حجم خالص عضلانی در سراسر بدن است،…

تمرین با پدیده مسترالمپیا فیل هیث

تمرین با پدیده مسترالمپیا فیل هیث

تمرین با پدیده مسترالمپیا فیل هیث مصاحبه تمرینی با پدیده راه و روشی که فیل هیث را به قهرمان مسترالمپیا…