هنر آبگیری با فخری مبارک

هنر آبگیری با فخری مبارک

هنر آبگیری با فخری مبارک ” فخری مبارک” حالا دیگر متخصص آماده سازی بدنسازان جهت شرکت در مسابقات است. با…

افدرین (افدرین هیدرو کلرید)

افدرین (افدرین هیدرو کلرید)

افدرین (افدرین هیدرو کلرید) افدرین یک داروی محرک است که به گروه داروهای سماتومیمتیک (مقلد سمپاتیک) تعلق دارد. افدرین ،…

تمرین سریعتر، پیشرفت بیشتر

تمرین سریعتر، پیشرفت بیشتر

تمرین سریعتر، پیشرفت بیشتر مدرسه ، دانشگاه ، خانواده ، کار ، ورزش … و این فهرست همین طور ادامه…

نبرد برای عضلات متقارن

نبرد برای عضلات متقارن

نبرد برای عضلات متقارن عدم تقارن عضلانی یکی از مشکلاتی است که با شروع تمرین در برخی افراد بروز می…

بهترین شیوه اجرای جلو بازو هالتر

بهترین شیوه اجرای جلو بازو هالتر

بهترین شیوه اجرای جلو بازو هالتر – کدامیک از این دو حرکت برای رشد عضلات بازو بهترند: جلو بازو هالتر…

روی خط تحقیقات علم تمرین

روی خط تحقیقات علم تمرین

روی خط تحقیقات علم تمرین این ۹ تحقیق که به علوم تمرین مربوط می باشد اخیرا توسط دانشمندان ایتالیایی در…