استفاده از هورمون رشد قد

استفاده از هورمون رشد قد کوتاه قدی تا چه میزان نقص محسوب می شود. همچنین اگر تبعیض در جامعه نسبت…

حرکت شنا سوئدی

حرکت شنا سوئدی از جمله فویاد شنا سوئدی می تواند به تقویت عضلات سینه، شانه، عضله سه سر بازو و…

مکمل های بدنسازی برای حجم

مکمل های بدنسازی برای حجم امروز قصد داریم ۹ توصیه فوق محرمانه را برای کسب حجم عضلانی در اختیارتان قرار…

برنامه غذایی بدنسازی

برنامه غذایی بدنسازی برنامه غذایی بدنسازی، تغذیه و مکمل های غذایی بخش مهمی از ورزش بدنسازی محسوب می شوند، آنچه…

عضلات شكم

عضلات شكم دیواره شکم را می توان به دو بخش آناتومیکی جداگانه تقسیم کرد ، که هر کدام عملکرد متفاوتی…

مکمل بدنسازی

مکمل بدنسازی     مکمل بدنسازی را نمی توان جایگزین مناسبی برای غذا در نظر گرفت چرا که این مکمل…