عضلات شكم

عضلات شكم

human muscle anatomy عضلات شكم

دیواره شکم را می توان به دو بخش آناتومیکی جداگانه تقسیم کرد ، که هر کدام عملکرد متفاوتی دارند .

برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید

عضلات شكم

دیواره شکم را می توان به دو بخش آناتومیکی جداگانه تقسیم کرد ، که هر کدام عملکرد متفاوتی دارند .

عضلات دیواره جلویی شکم

دیواره جلویی شکم از عضله ای به نام راست شکمی یا Rectus Abdominis ( که همچنین عضله ABS نیز نامیده می شود ) تشکیل شده است . این عضله از لبه پایینی دنده های قفسه سینه و استخوان جناغ آغاز شده به طور عمودی به طرف پایین آمده و به استخوان عانه ( شرمگاهی ) متصل می شود . هر دو عضله راست شکمی ( در هر طرف یک عضله ) توسط غلافی الیافی پوشانده شده اند . یک نوار وتری مرکزی طویل به نام خط سفید که از بالا تا پایین شکم کشیده شده ، از بهم رسیدن و جوش خوردن این دو عضله راست شکمی به وجود می آید .

عضلات شکمی

این غلاف الیافی روی عضلات ( Linea Alba ) ، ظاهری شش تکه دارد . عضلات راست شکمی سبب خم شدن تنه ، خم شدن بالاتنه به جلو و به طرف پاها می شوند . شروع حرکت از بخش بالایی عضلات راست شکمی موجب کشیده شدن قفسه سینه به پایین و لگن می شود و اگر آغاز حرکت از بخش پایینی این عضلات باشد باعث بالا کشیدن لگن به سمت سینه می شود .

عضلات دیواره کناری شکم

دیواره کناری شکم شامل سه لایه عضله است . عضله مایل خارجی External Abdominal Oblique که در بخش خارجی شکم قابل مشاهده است و از آخرین دنده های قفسه سینه به صورت مایل به پایین به استخوان لگن متصل می شود . لایه میانی عضله مایل داخلی  Internal Abdominal Oblique است که از استخوان لگن به طور مایل به بالا و به  دنده ها اتصال می یابد . این عضله در زیر عضله مایل خارجی قرار گرفته و تارهای هر دو عضله تحت یک زاویه نود درجه از روی هم عبور می کنند .

( الیاف آن در جهت مخالف عضله مایل خارجی سیر می کنند ) داخلی ترین لایه عرضی شکمی   Transverse Abdominalis است که به صورت افقی در عرض دیواره ی شکم قرار دارد . انقباض یک طرفه عضلات شکمی موجب خم شدن تنه به پهلو می شود . انقباض همزمان عضلات مایل شکمی در هر دو طرف به عضله راست شکمی در خم کردن تنه به جلو کمک کرده و اگر این کار با برداشتن وزنه هم همراه باشد سبب برجستگی عضلات دیواره شکمی می شود .

توجه داشته باشید که فقط عضله مایل خارجی شکمی قابل رویت است .

عضله دندانه ای قدامی Serratus Anterior ، بخشی از دیواره کناری قفه سینه را تشکیل می دهد . این عضله از لبه داخلی سطح قدامی استخوان کتف شروع شده و به طرف جلو و طرفین دیواره قفسه سینه رفته ، به هشت دنده بالایی متصل می شود . لبه دندانه ای شکل این عضله از زیر لبه خارجی عضله   سینه ای بیرون آمده و مانند انگشتان دست به عضله مایل خارجی چنگ می اندازد . عضله دندانه ای قدامی کتف را به جلو می کشد( پرو تراکشن ) و باعث ثبات استخوان کتف روی دیواره قفسه سینه می شود .

وقتی عضلات سینه ای بزرگ و پشتی بزرگ منقبض می شوند ، این عضله نقش کمکی ضروری خواهد داشت . همچنین زمانی که عضلات مایل شکمی درگیر تمرین اند ، عضله دندانه ای قدامی نیز تحت تأثیر تمرین قرار می گیرد .

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه