عضلات سینه به سبک رونی کلمن

عضلات سینه به سبک رونی کلمن

4 7 عضلات سینه به سبک رونی کلمن

هشت سال فاتح مستر المپیا بودن و تعیین استانداردهای جدید در دنیای پرورش اندام، دلیل کافی برای انتخاب برنامه تمرینی این قهرمان بی رقیب در جهت رشد عضلات سینه می باشد. رونی کلمن از معدود بدنسازان در طول تاریخ است، که به استفاده از سیستم های تمرینی پرفشار با وزنه های سنگین شهرت دارد.

بر خلاف بدنسازان هم دوره اش، که تنها یک روز در هفته را به تمرینات سینه اختصاص می دادند، رونی دو روز در هفته را به انجام تمرینات پرفشار بر روی عضلات سینه اختصاص می داد؛

برنامه اول:

پرس سینه هالتر ۵ ست، ۸ الی ۱۲ تکرار

پرس بالاسینه هالتر ۳ ست، ۸ الی ۱۲ تکرار

پرس زیر سینه هالتر ۳ ست، ۸ الی ۱۲ تکرار

قفسه سینه دمبل روی نیمکت ۳ ست، ۱۰ الی ۱۲ تکرار

برنامه دوم:

پرس سینه دمبل روی نیمکت ۴ ست، ۱۰ الی ۱۲ تکرار

پرس بالاسینه دمبل ۴ ست، ۱۰ الی ۱۲ تکرار

پرس زیرسینه دمبل ۴ ست، ۱۰ الی ۱۲ تکرار

قفسه بالاسینه دمبل میزشیبدار ۳ ست، ۱۰ الی ۱۲ تکرار

*نکته مهم: برنامه تمرینی فوق یک بار در هفته و به فاصله سه روز(برنامه اول و دوم) از هم باید اجرا شود.

اولین روز را به تمرینات با هالتر و دومین روز در هفته را به تمرینات با دمبل. رونی همواره استفاده از وزنه های آزاد را به تمرینات با ماشین ها ترجیح می داد و همواره بر این باور است که بهترین رنج برای تحریک عضلات به رشد ۸ الی ۱۲ تکرار با وزنه های نسبتا سنگین می باشد. شما کدام روش را ترجیح می دهید؟

تمرین یک روز در هفته با تکیه بر تجربیات سال قبل بدون هیچ پیشرفتی یا تمرین سنگین آن هم دو روز در هفته در جهت رشد و پیشرفت عضلات در سال جدید.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه