عضلات روتیتور کاف و نقش آنها در بازو و شانه

عضلات روتیتور کاف و نقش آنها در بازو و شانه

عضلات روتیتور کاف 300x240 عضلات روتیتور کاف و نقش آنها در بازو و شانه

عضلات روتیتور کاف شامل عضلات تحت کتفی، فوق خاری، تحت خاری و گرد کوچک میشود.

برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید

عضلات روتیتور کاف و نقش آنها در بازو و شانه

عضلات متعددی در بدن انسان باعث اجرای حرکات و نیز اجرای بدون خطر حرکات در نتیجه تثبیت مفاصل وجود دارند. عضلات روتیتور کاف که در ناحیه مفصل بازو (محل اتصال سر استخوان بازو به کتف در حفره گلنوئید) قرار گرفته اند در ضمن حمایت از برخی از حرکات عمده در این ناحیه باعث تثبیت سر بازو در حفره گلنوئید و ممانعت از آسیب در مفصل شانه در حین حرکات مختلف ورزشی میگردند. عضلات روتیتور کاف شامل عضلات تحت کتفی، فوق خاری، تحت خاری و گرد کوچک میشود. بجز عضلات تحت کتفی مابقی عضلات در حرکت چرخش خارجی استخوان بازو نقش دارند.

تقویت این عضلات در روزشکارن احتمال آسیب در مفصل ناحیه شانه به حداقل میرسد. باید بدانید که در اغلب تمرینات ورزشی که در ناحیه بازو حرکت ایجاد میکنند، این عضلات نیز نقش آفرین میباشند. گاهی گرم نکردن مناسب یا اجرای تمرینی فراتر از انتظار باعث آسیب این عضلات میشود. تمرینات زیادی وجود دارند که شما میتوانید با استفاده از آنها به تقویت این دسته از عضلات بپردازید.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه