تمرینات گردن مظلوم اما پیچیده

تمرینات گردن مظلوم اما پیچیده

1qtVMSF تمرینات گردن مظلوم اما پیچیده

شما در کمتر برنامه بدنسازی نشانی از تمرین دهی عضلات گردن می بینید این عضلات حساس وزن سر را در بیداری و فشار جابه جایی بدن را در خواب تحمل می کنند. اما اکثر افراد کمترین اهمیتی به تقویت آن نمی دهیم حال آنکه در زیبایی و تناسب اندام ما با لباس و بی لباس (در مسابقات)بسیار پراهمیت جلوه می کند.

امروزه قهرمانان بزرگ و حرفه ای تمرینات هفتگی خاصی برای عضلات گردن دارند اما این عضلات هنوز در آماتورها با بی مهری مواجه اند.

به نظر اکثر متخصصین ورزش درمانی و آسیب ورزشی تمرینات اشتباه عضلات گردن بسیار آسیب زاست هم به لحاظ وجود عصبهای زیادی که در نزدیک آنها قرار دارند و هم وجود مهرهای گردن درمیان آن.
اما دو نوع تمرین که ما پیشنهاد می کنیم و مورد توجه کارشناسان نیز هست یک تمرین ثابت و یک تمرین متحرک گردن می باشد.

تمرین اولی برای تمامی سنین حتی کودکان و بزرگسالان مناسب است، به این ترتیب که سر را از چهار جهت در کف دست خود فشار دهیم مدت فشار برای شروع در هر جهت ۱۰ ثانیه و در افراد ورزیده تر ۲۰ ثانیه کافی می باشد تکرار از هر جهت برای مبتدیان ۳بار و برای افراد ورزیده ۶ بار است.

برای اجرای تمرین دوم از چهار جهت روی نیمکت دراز کشیده و سر خود را به آرامی به سمت بالا و پایین حرکت دهید. دقت کنید انجام این حرکت برای مبتدی ها و افراد ورزیده باید به آرامی انجام شود تا از دخالت منفی و آسیب به مهره های گردن جلوگیری شود.

تکرار از هر طرف ۲ ست ۱۰ تا ۱۵ بار برای افراد حرفه ای ۱۵ تا ۲۰ تکرار و از هر جهت ۴ ست می باشد. افراد حرفه ای می توانند برای فشار بیشتر از قرار دادن کف دست روی سر در مسیر حرکت استفاده نمایند. ولی دقت کنید سرعت حرکت با فشار یا بدون فشار ثابت است.

حرکاتی مثل پل زدن در کشتی از لحاظ پزشکی ورزشی مردود شده اگرچه بعضی از کشتی گیران مجبور به این تمرین می باشند تا از آسیب های جدی تر حین مسابقه در امان باشند.

تمرینات با دستگاه های طراحی شده و اتصال وزنه به سر باید با نظارت افراد مربیان انجام گیرد در غیر این صورت آسیب های جدی متوجه ورزشکار خواهد بود.

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه